www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

Informácia o webových stránkach

Účel stránok, na ktorých sa nachádzate, je iba archívny.

Nové stránky obce sa od začiatku roku 2019 nachádzajú na adrese:
www.obeclucka.eu

Pozvánka
Oznamy
Ochrana osobných údajov

Nariadenie GDPR: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), účinné od 25.05.2018 Zodpovedná osoba titul, meno a priezvisko . .: Ing. Tomáš DOPIRÁK číslo potvrdenia (skúšky) . .: 273/2013 kontaktné údaje . .: dopirak@osobnyudaj.sk,

odkaz https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00327417


Autor: sabatula - Streda, 05.12. 2018 - 12:07:22 (1130 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1018 bajtov | Hodnotenie: 0)

Pozvánka
Oznamy

O B E C N Ý   Ú R A D    L Ú Č K A,  082 71,   o k r e s   S A B I N O V

 

                                                                                                                V Lúčke 5.12.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam ustanovujúce  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa

10. 12. 2018 o 18.00. hod. v budove OcÚ.

 

 1. Štátna hymna.

 2. Otvorenie zasadnutia.

 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 4. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia  o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 5. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom.

 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.

 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 10. Voľba návrhovej komisie.

 11. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.

 12. Zradenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

 13. Určenie platu starostu obce.

 14. Diskusia a rôzne.

 15. Záver.

 

 

                                                                                                  Emil Sabatula

                                                                                                  starosta obce      Autor: sabatula - Streda, 05.12. 2018 - 11:56:45 (1014 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 11534 bajtov | Hodnotenie: 0)

Informácia pre majiteľov psov a hospodárskych zvierat
Informácie

Informácia pre majiteľov psov a hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Prešov požiadala obce o súčinnosť pri informovaní občanov o povinnostiach  majiteľov psov a hospodárskych zvierat  v zmysle veterinárneho zákona.

Cela žiadosť sa Vám zobrazí po kliknutí na nasledujúce prepojenie:

http://www.obeclucka.sk/modules/Informacna_Tabula/files/1542700581.pdfAutor: sabatula - Utorok, 20.11. 2018 - 09:10:04 (1046 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 545 bajtov | Hodnotenie: 0)

Komunálne voľby 2018
Oznamy

Voľby do organov samosprávy obci  rok 2018 

Vyhlásenie výsledkov volieb do organov samosprávy obci v roku 2018 - na starostu obce Lúčka a na poslancov obecného zastupiteľstva obce Lúčka,

Starosta obce : 

Vladimír Murcko, Kresťanskodemokratické hnutie

Zoznam zvolených poslancov:

Andrej Darák, Kresťanskodemokratické hnutie

Štefan Hurajt,  Kresťanskodemokratické hnutie

Marcela Mizeráková, Kresťanskodemokratické hnutie

Mikuláš Michalco, Kresťanskodemokratické hnutie

Marián Duraň,  Kresťanskodemokratické hnutie

Daniela Mišenková, Kresťanskodemokratické hnutie

Jana Štieberová,  Nezávislý kandidát

Odpis zápisnice a komplet výsledky -Voľby do orgánov samosprávy obci 2018 v Lúčke nájdete na tejto stránke - Úradná tabuľa - Dokumenty - Obecné dokumenty -Voľby do orgánov samosprávy obci 2018  

 alebo kliknite na tento odkaz:

http://www.obeclucka.sk/modules/Informacna_Tabula/files/1542016554.pdfAutor: sabatula - Nedeľa, 11.11. 2018 - 00:11:20 (1128 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3051 bajtov | Hodnotenie: 0)

Zoznam zaregistrovaných kandidatov pre voľby starostu obce
Oznamy

 

 

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

 

pre voľby starostu obce

L ú č k a

 

Obec  Lúčka  u v e r e j ň u j e   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :

 

1.      Martin Chovanec, 36 r., konateľ spoločnosti, Smer – sociálna demokracia

2.      František Kopilec, 54 r., SZČO, nezávislý kandidát

3.      Vladimír Murcko, 47 r., železničiar, Kresťanskodemokratické hnutie

 

 

V Lúčke

Dátum: 21.9.2018

 

                                                                                             ____________________

                                                                                                          podpis

                                                                                                odtlačok pečiatky obceAutor: sabatula - Pondelok, 24.09. 2018 - 09:55:48 (1061 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 22195 bajtov | Hodnotenie: 0)

59 článkov (12 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin