www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

Dobudovanie kanalizačných sietí
v prihraničných lokalitách Lúčka a Głębokie

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

Situácia a nutnosť realizácie projektu:
Kľúčovým problémom obcí Lúčka a Głębokie bola absencia vodovodu a kanalizácie s ČOV. Bolo prakticky nemožné naďalej udržať kontrolu nad situáciou s vypúšťaním splaškových vôd do miestnych tokov, čo ohrozovalo kvalitu podzemných vôd (a následne i pitnú vodu v studniach). Zvýšené bolo i riziko kontaminácie okolitého prostredia toxickými látkami, čo mohlo viesť k trvalému poškodeniu životného prostredia a zároveň tento fakt znižoval kvalitu života občanov obce i regiónu (napr. zápach zo žúmp a septikov). Vzhľadom na nedobudovanú kanalizačnú sústavu v obciach vznikali hygienické riziká pre obyvateľov, či chovné zvieratá. Neriešenie tejto situácie do budúcnosti by mohlo mať silné negatívne následky na celkovú kvalitu životného prostredia v cieľovej oblasti, zníženie životnej úrovne miestneho obyvateľstva, ako i celkovej atraktivity regiónu.

Fotogaléria k článku:


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin