www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

: Pozvánka
Publikované: Utorok, 02.05. 2017 - 09:14:46 Od: Sabatula
Informácie

                                                     P O Z V Á N K A

 Zvolávam druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa

          04.05. 2017 o 18.00 hod. v budove OcÚ.

 1. Otvorenie zasadnutia,

 2. Predloženie a schválenie programu rokovania OZ Lúčka

 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 2. zasadnutia OZ

 4. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ

 5. Dotazy od občanov:

 6. Žiadosť o opätovné prehodnotenie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku

 7. Rôzne /informovanie starostom/

 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016,

 9. Správa nezávislého audítora

 10. Záverečný účet obce za rok 2016

 11. Rozpočtové opatrenie - plnenie rozpočtu rok 2017

 12. Diskusia

 13. Návrh uznesenia

 14. Záver

                                                                                                                   Emil Sabatula

                                                                                                                    starosta obce 
Súvisiace odkazy
· Viac o Informácie
· Ďalšie články od autora: Sabatula


Najčítanejší článok na tému Informácie:
Upozornenie na včelý mor


Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Informácie


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin