www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

Pozvánka
Publikované: Streda, 05.12. 2018 - 11:56:45 Od: sabatula
Oznamy

O B E C N Ý   Ú R A D    L Ú Č K A,  082 71,   o k r e s   S A B I N O V

 

                                                                                                                V Lúčke 5.12.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam ustanovujúce  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa

10. 12. 2018 o 18.00. hod. v budove OcÚ.

 

 1. Štátna hymna.

 2. Otvorenie zasadnutia.

 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 4. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia  o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 5. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom.

 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.

 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 10. Voľba návrhovej komisie.

 11. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.

 12. Zradenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

 13. Určenie platu starostu obce.

 14. Diskusia a rôzne.

 15. Záver.

 

 

                                                                                                  Emil Sabatula

                                                                                                  starosta obce       
Súvisiace odkazy
· Viac o Oznamy
· Ďalšie články od autora: sabatula


Najčítanejší článok na tému Oznamy:
Oznam


Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Oznamy


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin