www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

Upozornenie na včelý mor
Publikované: Streda, 13.05. 2015 - 11:53:17 Od: Sabatula
Informácie

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINÁRNA SPRÁVA Levočská č. 112, 080 01 Prešov

Marta Poperníková Odbojárska 9 082 71 Lipany

Č.j: 15/2015/000820                                                                             Prešov: 6.5.2015

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov/ďalej RVPS/ príslušná podľa § 8 ods. 3 pism.e. zákona SNR č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v súlade s § 20 odst 3 citovaného zákona

nariaďuje

pre pani Martu Poperníkovú, Odbojárska 9, 082 71 Lipany okres Sabinov tieto opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia moru včelieho plodu:

zakazuje

presun včelstiev z ohniska a ochranného pásma a do ohniska a ochranného pásma

T: ihneď do odvolania, Z: p. Poperníková


nariaďuje v ohnisku nákazy:

1.                                      Komisionálnu likvidáciu všetkých včelstiev vysírením a následným spálením a plodových plástov, prázdnych medových plástov, zásobných plástov a vosku z voštín vrátane všetkého spáliteľného včelárskeho príslušenstva za prítomnosti komisie zo zástupcov včelárskej organizácie, veterinárnej správy Prešov a obecného úradu.

2.                                      Dezinfekciu všetkého kovového príslušenstva na včelnici plameňom po predchádzajúcom mechanickom očistení, po uplynutí 3 mesiacov vykonať dezinfekciu pôdy po preoraní /prerýľovaní/ 10-20% roztokom haseného vápna, alebo vápenného mlieka v množstve 10 1 na Im2.

6. Termín likvidácie nahlási majiteľka včelstiev členom komisie najmenej 2 dni vopred do dvoch týždňov po prevzatí rozhodnutia.

Ohniskom nákazy sa vymedzuje stanovište včelstiev v obci Lipany - kataster 832219, parcelné číslo 288 u pani Poperníkovej /extravilán obce-les./

Do ochranného pásma sa vymedzujú katastre obcí: Krivany, Kamenica, Lúčka Potoky, Dubovica, Dačov, Milpoš, Hanigovce, Krivany

T: 6.5.2015


Určuje:

Nákaza sa prehlási za zdolanú, po likvidácii všetkých včelstiev vysírením a následným spálením, / vrátane všetkého spáliteľného včelárskeho príslušenstva/ za prítomnosti komisie zo zástupcov včelárskej organizácie, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov a mestského úradu Lipany úradu a záverečnú dezinfekciu všetkého kovového príslušenstva na včelnici plameňom po predchádzajúcom mechanickom očistení, po uplynutí 3 mesiacov vykonať dezinfekciu pôdy po preoraní /prerýľovaní/ 10-20% roztokom haseného vápna, alebo vápenného mlieka v množstve 10 1 na Im2.

Odôvodnenie:

Mor včelieho plodu podľa zákona o veterinárnej starostlivosti č 39/2007, patrí medzi choroby, ktoré podliehajú hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch. Včelstva napadnuté touto chorobou nie je možné liečiť, a preto je nutné ich likvidovať spálením. Správny orgán podľa § 8 odst.3 písm. e nariaďuje a zrušuje opatrenia na kontrolu chorôb zvierat. Klinickou prehliadkou 6 včelstiev vo včelnici boli diagnostikované ako pozitívne 2 včelstva na Mor včelieho plodu po ukončení pozorovacej doby. Z diagnostikovaných včelstiev boli odohrané vzorky plodových plástov a zaslané na ŠVPÚ Dolný Kubín. Nálezom č. 5883/2015 zo dňa 4.5.2015 boli vzorky potvrdené ako pozitívne, preto štátny orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti

Poučenie


Podľa ustanovenia § 52 odst.l pism.b zákona č.39/07 Z.z.na nariadenie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby, alebo ich výskyte sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

MVDr. Vladimír Gašpar riaditeľ RVPS Prešov

Doručuje sa:

Marta Poperníková, Odbojárska 9, 082 71 Lipany

OÚ Lipany,                                              /

OcÚ Krivany, Kamenica, Lúčka Potoky, Ďačov, Milpoš, Hanigovce, Krivany

ZO SZV Sabinov, SVS Prešov, ZO SZV Krásna Lúka, Miroslav Sekerák Švermova 3, 083 01

Sabinov


 
Súvisiace odkazy
· Viac o Informácie
· Ďalšie články od autora: Sabatula


Najčítanejší článok na tému Informácie:
Upozornenie na včelý mor


Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok



OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin