Oficiálne stránky obce Lúčka

Pozvánka
Publikované: Streda, 05.12. 2018 - 12:07:22
Vec: OznamyOchrana osobných údajov

Nariadenie GDPR: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), účinné od 25.05.2018 Zodpovedná osoba titul, meno a priezvisko . .: Ing. Tomáš DOPIRÁK číslo potvrdenia (skúšky) . .: 273/2013 kontaktné údaje . .: dopirak@osobnyudaj.sk,

odkaz https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00327417
Tento článok si môžete prečítať na webe Oficiálne stránky obce Lúčka
http://www.obeclucka.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.obeclucka.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=223