www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

Oficiálne stránky obce Lúčka: Oznamy

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Oznam o počte obyvateľov
Oznamy

OBEC   LÚČKA

 

OZNÁMENIE

o počte obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10.novembra 2018

 

 

Obec  Lúčka podľa § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších  predpisov oznamuje zverejnením, že ku dňu

vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí bolo v obci Lúčka evidovaných

679 obyvateľov.

 

 

V Lúčke 26.7.2018

 

 

                                                                                          Emil  SABATULA

                                                                                            starosta obceAutor: sabatula - Štvrtok, 26.07. 2018 - 14:35:50 (515 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 22227 bajtov | Hodnotenie: 0)

Prerušenie dodávky elektriny
Oznamy

 Prerušenie dodávky elelektrickej energie.

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Vám oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny na Potokoch z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v termíne:

Potoky:

28.7.2017 , 31.7.2017 , 1.8.2017a 2.8.2017 v čase od 7.20 do 15.30 hod.

 

Lúčka:

2.8.2017 od 7.20 do 15.30 hod.

okrem  súpisných čísel od 91 po 132 a od

s.č.1 po 24.


Pokračovanie ...


Autor: Sabatula - Pondelok, 24.07. 2017 - 12:31:54 (684 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3301 bajtov | Hodnotenie: 0)

:
Oznamy

O B E C N Ý   Ú R A D   L Ú Č K A,  0 8 2  7 1,   o k r e s  S A B I N O V

                                                                                                           V Lúčke 22.08.2016   

 

 

                     P O Z V Á N K A

 

 

 

Zvolávam piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa

 

25.08. 2016 o 18.00 hod. v budove OcÚ.

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia,

 2. Predloženie a schválenie programu rokovania OZ Lúčka

 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 5. zasadnutia OZ

 4. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ,

 5. Dotazy od občanov:

 6. Rôzne /informovanie starostom/

 7. Vyhodnotenie Festivalu o gajdicu Andreja Mizeráka 33. ročník

 8. Rozpočtové opatrenie –úprava bežného, kapitálového a plnenie rozpočtu rok 2016

 9. Diskusia            

 10. Návrh uznesenia

 11. Záver                                                              

                   

                                                                                                            starosta obce

                                                                                                            Emil Sabatula

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Autor: Sabatula - Streda, 24.08. 2016 - 09:36:32 (685 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 6080 bajtov | | Hodnotenie: 0)

Záznam ohlasovne
Oznamy

Z á z n a m o h l a s o v n e

Ohlasovňa pobytu Obec Lúčka na návrh občana, oprávneného užívať budovu

Terézia Frimerová, Lúčka 3

a na základe predloženého dokladu, zrušila dňom 19.5.2016 trvalý pobyt občanovi

Milan FRIMER,

podľa §7 ods. 1 písm. f zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona 454/2004 Z.z.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Lúčka

V Lúčke, dňa 19.5.2016.


Autor: Sabatula - Štvrtok, 19.05. 2016 - 15:16:57 (923 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 620 bajtov | Hodnotenie: 0)

: Prerušenie dodávky elektriny
Oznamy

Prerušenie distribucie elektriny v časti obce

Východoslovenská distribučná a.s.  Košice Vám oznamuje, že 30.5.2016 od 12.00 hod. do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci Lúčka, a to v okruhu okolo predajni Jednota, Základnej školy Lúčka a v okruhu budovy Obecného úradu.

Prerušenie dodávky elektriny bude z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.Autor: Sabatula - Štvrtok, 19.05. 2016 - 13:00:09 (589 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1300 bajtov | | Hodnotenie: 0)

27 článkov (6 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin