www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

Oficiálne stránky obce Lúčka: Informácie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2015 Obce Lúčka
Informácie

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2015 Obce Lúčka

o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v obci Lúčka

 

 

 

        Obec Lúčka na základe svojej originálnej kompetencie, vyplývajúcej mu zo znenia § 4, ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6, ods. 1 toho istého zákona, na základe ustanovení zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzne nariadenie.

 

§1

Účel nariadenia

 

Účelom tohto nariadenia (ďalej aj „VZN“) je určenie spôsobu pripojenia vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, na vybudovanú verejnú kanalizáciu na

území obce Lúčka v záujme zdravého spôsobu života obyvateľov a zlepšenia životného prostredia.


Pokračovanie ...


Autor: Sabatula - Piatok, 22.05. 2015 - 10:51:53 (1130 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 27402 bajtov | Hodnotenie: 0)

Upozornenie na včelý mor
Informácie

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINÁRNA SPRÁVA Levočská č. 112, 080 01 Prešov

Marta Poperníková Odbojárska 9 082 71 Lipany

Č.j: 15/2015/000820                                                                             Prešov: 6.5.2015

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov/ďalej RVPS/ príslušná podľa § 8 ods. 3 pism.e. zákona SNR č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v súlade s § 20 odst 3 citovaného zákona

nariaďuje

pre pani Martu Poperníkovú, Odbojárska 9, 082 71 Lipany okres Sabinov tieto opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia moru včelieho plodu:

zakazuje

presun včelstiev z ohniska a ochranného pásma a do ohniska a ochranného pásma

T: ihneď do odvolania, Z: p. Poperníková


Pokračovanie ...


Autor: Sabatula - Streda, 13.05. 2015 - 11:53:17 (3048 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 24672 bajtov | Hodnotenie: 0)

: Zápis detí do Materskej školy
Informácie

    Zápis detíhttp://babetko.rodinka.sk/typo3temp/pics/03f263436c.png

   na šk. rok 2014/15

 

Zápis detí do Materskej školy

         v Lúčke bude

od 15. 2. 2015 do 15. 3. 2015

v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod.

 

 

Pokračovanie ...


Autor: Sabatula - Utorok, 10.02. 2015 - 13:38:58 (866 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 19642 bajtov | | Hodnotenie: 0)

: Komunálne voľby 2014 Lúčka
Informácie

VYHLÁSENIE   KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Lúčke

15.novembra  2014

 

 

Miestna volebná komisia v Lúčke podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva  zaregistrovala týchto kandidátov:

 

l.   Marián Duraň, 47 r., robotník, SIEŤ

2.   Michal Guľaša, 48 r., živnostník, SIEŤ

3.   Martin  Chovanec, 32 r., živnostník, SIEŤ

4.   Gregor Kožuško, 23 r., študent, nezávislý kandidát

5.   Peter Maďar, 43 r., robotník, SIEŤ

6.   Vladimír Murcko, 42 r., posunovač, Kresťanskodemokratické hnutie

7.   Pavol  Petrík, 34 r., živnostník, SIEŤ

8.   Lucia  Poráčová, 28 r., účtovníčka, SMER – sociálna demokracia

9.   Maroš  Poremba, 21 r., študent, SIEŤ

10.   Štefánia  Škapurová, 60 r., dôchodkyňa, SMER – sociálna demokracia

11.   Martin  Šoltys, Mgr., 34 r., zamestnanec verejnej  správy, SIEŤ          


Pokračovanie ...


Autor: Sabatula - Štvrtok, 06.11. 2014 - 14:23:32 (1032 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 6028 bajtov | | Hodnotenie: 2)

: Prerušená distribúcia elektriny
Informácie

Východoslovenská distribučná, a.s.

OBEC LÚČKA Lúčka 77 Lúčka 082 71

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

časť obce Lúčka,

z TS 2 - č.d. 24 až 90,167 až 192, Základná škola, Materská škola, Obecný úrad; miestna časť Potoky - č.d. 133 až 162,572 až 587, Lúčka 42 Lúčka, ČOM: 0000267091, EIC: 24ZVS0000027836M Lúčka 9008 Lúčka, ČOM: 0000264627, EIC: 24ZVS00000263653

bude v termíne

  4. júl 2012   od 08:30 h    do 15:00

 19. júl 2012   od 08:30 h    do 15:00 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o plánovanej

odstávke miestne obvyklým spôsobom (v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na

informačnú tabuľu, zverejnením oznamu na webovskej stránke a pod.).

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná

distribúcia elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na

predchádzanie vzniku škôd.

Podľa § 24 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších

predpisov odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia

distribúcie elektriny.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu. S pozdravom

Ing. Hlinka Norbert Odbor Dispečing
Trojanovič Peter Príprava distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31 042 91 Košice Slovenská republika

T+421 55 610-2111 F+421 55 678-6516 E info@vsds.sk I www.vsds.skAutor: Sabatula - Piatok, 29.06. 2012 - 12:44:19 (877 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | | Hodnotenie: 0)

18 článkov (4 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin