www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

Cirkev


Kostol Najsvätejšej Trojice
Farnosť Lúčka zanikla v roku 1605, kedy bola vypálená a zničená. Odvtedy bola filiálkou Krivian, Lipian a nakoniec Kamenice. Obyvatelia Lúčky boli z väčšej časti katolíci. Kamenný kostol, ktorý bol zasvätený Duchu Svätému, bol vo veľmi zlom stave. Boli v ňom tri oltáre. S výnimkou hlavného, ku cti Najsvätejšej Trojice, boli ostatné časom schátralé a znivočené. Svätyňa bola zaklenutá. Kostol obkolesovali zvyšky murovaného plota. Kostol nemal vežu. Zvon bol umiestnený na najvyššom mieste kostola.

Od roku 1749, kedy sa ešte udáva kostol Ducha Svätého, sa potom pravidelne udáva kostol Najsvätejšej trojice. Bol kamenný s drevenou vežičkou so zaklenutou svätyňou. Veža, v ktorej boli dva zvony, bola iba pristavaná ku kostolu pri vchode do kostola. V kostole bol drevený chór, na ktorom bol organ so 6 registrami. Sakristia sa nachádzala na severnej strane kostola a bola dosť priestranná a v dobrom stave. V kostole bola tiež kazateľnica, lavice, dve zástavy. Oltáre boli obnovené. V blízkosti kostola bol malý cintorín.

Od roku 1741 po rekatolizácii za znovu začali písať matriky pokrstených, sobášených a pochovaných.

Kostol Najsvätejšej Trojice
V roku 1805 bol postavený v Lúčke nový kostol Najsvätejšej Trojice. Postavili ho na novom, vyvýšenom a bezpečnom mieste. Keďže doteraz nie sú známe tak plány, ako aj účty, projekty kostola Lúčke, nedá sa bližšie opísať táto udalosť v živote obce. S určitosťou sa dá povedať, podľa opisu staveniska nového kostola z roku 1813, že vtedy ešte kostol nebol dokončený. Mal mať vežu, alebo skôr vežičku so zvonami na streche kostola.

Krypta nebola daná pod kostol. Chór bol postavený z kameňa. Sakristia bola v tom čase už postavená a zaklenutá. Oproti starému kostolu, v ktorom boli dva oltáre, tento mal mať tri. Všetky posvätené nádoby a rúcha boli uložené na fare. Rovnako aj dva staré oltárne obrazy Najsvätejšej Trojice a sv. Anny. Z posvätených nádob sa zachoval starobylý pozlátený strieborný kalich s paténou, ktorý bol tiež uchovávaný, kým nebol dokončený kostol.

Kedy bol kostol dokončený, to z nedostatku písomných prameňov nemožno jednoznačne určiť. V roku 1818 sa už hovorí o kostole ako dokončenom. Je to barokový kostol prestavaný v retardovanom slohu s klasicistickými prvkami. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom svätyne. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktoré dosahujú na rímsy pilastrov. Fasády sú hladké s podstrešenou rímsou a barokovými oknami. Podlaha chrámu bola pôvodne kamenná. Neskôr bol daný betónový poter pokrytý linoleom a kobercami. V roku 1985 sa položili vzácna ružová dlažba z kubánskeho mramoru. Pri rekonštrukčných prácach po roku 1980 sa v interiéri chrámu zrušila kazateľnica.

Kostol Premenenia Pána
Po vojne v roku 1923 v novej Československej republike bol dovezený z Košíc zvon sv. Jozef vyrobený v roku 1914. Má krásny hlas a roky už pravidelne zvoláva veriacich do kostola. Malý zvon je z roku 1706. Kostol Najsvätejšej Trojice bol starostlivosťou kňaza aj veriacich v rokoch 1934-1935 obnovený. Rezbári opravili hlavný oltár zo zbierok amerikánov.

V roku 1969 veriaci pristavili ku kostolu novú vyššiu vežu s bočnými kaplnkami. Vzácnou historickou pamiatkou je hlavný oltár z roku 1747 situovaný centrálne v uzávere svätyne. Tvorí ho architektúra s dvoma hladkými a dvoma točenými stĺpmi s bohatou rímsou a širokým nadstavcom. V strede na latkovom pozadí bol umiestnený obraz Njsv. Trojice. Od roku 1701 sa stala filiálkou farnosti Kamenica a zostala ňou až do roku 1974, v roku 1974 bola pričlenená k Lipanom.

22. júla 1990 sa začali vybavovať úradné povolenia na výstavbu nového kostola. Stavba bola osadená 20. júna 1991 na lokalite bývalých záhrad zemanov Tahyovcov. 6. augusta 1991 vo sviatok Premenenia Pána biskup košickej diecézy Mons. Alojz Tkáč prvýkrát v histórii navštívil filiálnu obec, aby posvätil stavenisko nového kostola. 19. júna 1993 boli práce na kostole ukončené. 11. júla 1993 otec arcibiskup Alojz Tkáč Kostol sv. Anny vysvätil. Novostavba rešpektuje súčasnú dominantu obce, Kostol Najsvätejšej Trojice s vežou Filozofia architektúry Kostola sv. Anny vychádza z biblického obrazu korábu (lode) plávajúceho na mori, ktorý počas jej plavby sprevádza svetlo zhora. Kostol je kapacitou určený zhruba pre 900 účastníkov bohoslužieb, z toho 400 miest je na sedenie.

Kostol Premenenia Pána
Pôdorys kostola tvorí elipsa rozdelená na tri funkčné časti. Prvou časťou je nástupná plocha pred funkčne klenutou stenou, cez ktorú sa prechádza do malého nádvoria tzv. rajskej záhrady. Treťou časťou je samotná chrámová loď. Pozoruhodným prvkom stavby je pozdĺžny väzník, zakotvený na klenutej stene a pokračuje stredom strechy celého chrámového priestoru. Od vstupu smerom k liturgickému priestoru sa zužuje do jedného bodu. Okrem svetelnej funkcie spĺňa i úlohu tepelnú. Pod chórom sa nachádza sakristia, spovedná miestnosť, priestor pre matky s deťmi, pomocné a technické priestory. Predná stena pred vstupom je murovaná z tehál a v časti, kde sú zavesené zvony, je železobetónový rám. Nový Kostol sv. Anny bol vybudovaný z milodarov veriacich Lúčky, Potokov, osady Lipany i darcov zo širokého okolia.

Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin