www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

: Pozvánka
Publikované: Pondelok, 05.12. 2016 - 15:09:58 Od: Sabatula
Informácie

O B E C N Ý  Ú R A D  L Ú Č K A, 0 8 2  7 1, okr. SABINOV

 V Lúčke 05.12.2016   

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Zvolávam ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa 

08.12. 2016 o 19.00 hod. v budove OcÚ. 

 

 1. Otvorenie zasadnutia,

 2. Predloženie a schválenie programu rokovania OZ Lúčka

 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 8. zasadnutia OZ

 4. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ,

 5. Dotazy od občanov:

 6. Rôzne /informovanie starostom/,

 7. Odpis dlhodobých  pohľadávok,

 8. Návrh VZN č. 3/2016 o miesených daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017, Návrh VZN č. 4/2016  o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, Návrh VZN č. 5/2016 o určení výšky finančných  prostriedkov  na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva,

 9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/2016

 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lúčka na I. polrok 2017

 11. Rozpočtové opatrenie - plnenie rozpočtu rok 2016

 12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

 13. Rozpočet na rok 2017 a ďalšie dva roky     

 14. Diskusia

 15. Návrh uznesenia

  Záver

                                           starosta obce

                                                        


                                                 

 
Súvisiace odkazy
· Viac o Informácie
· Ďalšie články od autora: Sabatula


Najčítanejší článok na tému Informácie:
Upozornenie na včelý mor


Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článokOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin