www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

Oficiálne stránky obce Lúčka: Informácie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Informácia pre majiteľov psov a hospodárskych zvierat
Informácie

Informácia pre majiteľov psov a hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Prešov požiadala obce o súčinnosť pri informovaní občanov o povinnostiach  majiteľov psov a hospodárskych zvierat  v zmysle veterinárneho zákona.

Cela žiadosť sa Vám zobrazí po kliknutí na nasledujúce prepojenie:

http://www.obeclucka.sk/modules/Informacna_Tabula/files/1542700581.pdfAutor: sabatula - Utorok, 20.11. 2018 - 09:10:04 (942 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 545 bajtov | Hodnotenie: 0)

Zodpovedná osoba
Informácie

Nariadenie GDPR:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), účinné od 25.05.2018

Zodpovedná osoba

titul, meno a priezvisko     .               .: Ing. Tomáš DOPIRÁK
číslo potvrdenia (skúšky)  .               .: 273/2013
kontaktné údaje .                               .: dopirak@osobnyudaj.sk,Autor: sabatula - Piatok, 25.05. 2018 - 08:35:28 (621 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1046 bajtov | Hodnotenie: 0)

Voľby do VUC
Informácie

                          Elektronická adresa

Elektronická adresa obce Lúčka na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej

volebnej komisie : obec@obeclucka.sk

Obec Lúčka má vytvorený 1 volebný okrsokAutor: sabatula - Pondelok, 25.09. 2017 - 09:06:12 (1185 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 469 bajtov | Hodnotenie: 0)

: Pozvánka
Informácie

                                                     P O Z V Á N K A

 Zvolávam druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa

          04.05. 2017 o 18.00 hod. v budove OcÚ.

 1. Otvorenie zasadnutia,

 2. Predloženie a schválenie programu rokovania OZ Lúčka

 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 2. zasadnutia OZ

 4. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ

 5. Dotazy od občanov:

 6. Žiadosť o opätovné prehodnotenie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku

 7. Rôzne /informovanie starostom/

 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016,

 9. Správa nezávislého audítora

 10. Záverečný účet obce za rok 2016

 11. Rozpočtové opatrenie - plnenie rozpočtu rok 2017

 12. Diskusia

 13. Návrh uznesenia

 14. Záver

                                                                                                                   Emil Sabatula

                                                                                                                    starosta obceAutor: Sabatula - Utorok, 02.05. 2017 - 09:14:46 (709 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3789 bajtov | | Hodnotenie: 0)

: Pozvánka
Informácie

O B E C N Ý  Ú R A D  L Ú Č K A, 0 8 2  7 1, okr. SABINOV

 V Lúčke 05.12.2016   

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Zvolávam ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa 

08.12. 2016 o 19.00 hod. v budove OcÚ. 

 

 1. Otvorenie zasadnutia,

 2. Predloženie a schválenie programu rokovania OZ Lúčka

 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 8. zasadnutia OZ

 4. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ,

 5. Dotazy od občanov:

 6. Rôzne /informovanie starostom/,

 7. Odpis dlhodobých  pohľadávok,

 8. Návrh VZN č. 3/2016 o miesených daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017, Návrh VZN č. 4/2016  o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, Návrh VZN č. 5/2016 o určení výšky finančných  prostriedkov  na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva,

 9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/2016

 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lúčka na I. polrok 2017

 11. Rozpočtové opatrenie - plnenie rozpočtu rok 2016

 12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

 13. Rozpočet na rok 2017 a ďalšie dva roky     

 14. Diskusia

 15. Návrh uznesenia

  Záver

                                           starosta obce

                                                        


Pokračovanie ...


Autor: Sabatula - Pondelok, 05.12. 2016 - 15:09:58 (820 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 5818 bajtov | | Hodnotenie: 0)

18 článkov (4 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin